FILOSOFIE

 

UITGANGSPUNTEN van SportCoachExcel

 


Sporttrainer/ coach is een professie
De sporttrainer/ coach heeft een brede en grote verantwoordelijkheid
De sporttrainer/ coach oefent invloed uit op het proces en resultaat van het team en is altijd weer op zoek naar verbetering

 

Coach ,et hoofdtelefoon

 

SportCoachExcel is ontstaan uit de overtuiging dat het trainen en coachen van sporters een vak apart is. Opleiding, ervaring en specifieke competenties zijn gewenst. Daarbij zijn nascholing, zelfreflectie, feedback en sport-specifieke methodieken op structurele basis noodzakelijk om de gewenste groei door te maken.

 

 ABN trainer 2

 

Er zijn veel overeenkomsten tussen leiding geven in het bedrijfsleven en leiding geven aan een sportteam. Centraal staat daarbij de ontwikkeling van het team om zo als geheel beter te presteren. 

In het bedrijfsleven wordt veel aandacht besteed aan opleiding, training en scholing van leidinggevenden. 360Graden feedback, beoordelingsgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen zijn veel gebruikte en gewaardeerde methodieken om leidinggevenden te waarderen en de kans te geven zich verder te ontwikkelen. De sportwereld kent dergelijke instrumenten niet of nauwelijks.

In het verenigingswezen wordt helaas nog beperkt aandacht besteed aan de opleiding en begeleiding van de sporttrainer in de praktijk. Een gemiste kans! Wie verder wil groeien heeft de juiste instrumenten nodig. SportCoachExcel biedt de juiste instrumenten aan om sporttrainers en -coaches verder te helpen. Het gevolg is dat zowel het team als de trainer/ coach beter tot zijn recht komt

 

Trainer/ Coach en de sportvereniging

 

De technische staf (trainers en coaches) vervult een essentiele rol in de dagelijkse gang van zaken van de vereniging.

De technische staf;

 

Sluit idealiter aan bij het profiel en de doelstelling van de club

Is een belangrijke kostenpost voor de club, gepaard met een financieel risico

Kent vaak weinig opleidingsmogelijkheden vanuit de vereniging

Heeft een uitgesproken voorbeeldfunctie

 

shutterstock-186229466.jpg

 

Kortom, een belangrijk onderdeel van uw vereniging om in te investeren. Bij veel verenigingen stopt het bij de aanstelling en een halfjaarlijkse evaluatie. Dat moet en kan beter. SportCoachExcel begint waar de meeste verenigingen stoppen.