Competenties

 

Competenties worden vaak omschreven als het totaal van; wat iemand kan, weet en is. Het betreft het geheel aan vaardigheden, ervaringen en motivatie. Iedereen beschikt over competenties en logischerwijs zijn bepaalde competenties sterk ontwikkeld en andere competenties nog te ontwikkelen. Sommige competenties kunnen voor iedereen van belang zijn, terwijl andere competenties weer heel specifiek van belang zijn in een bepaalde functie of situatie. Zo zal "stressbestendigheid" bijvoorbeeld niet in iedere functie van belang zijn. 

SportCoachReview maakt gebruik van een 360graden feedback methode om uw competentie te meten. De competenties worden geevalueerd door het scoren van geobserveerd gedrag wat betrekking heeft op die competentie. Iedere competentie is opgebouwd uit een set van gemiddeld 10 gedragsvoorbeelden die gescoord kunnen worden. Het gaat er bij deze methode om, of u als trainer/ coach het betreffende gedrag laat zien, en dus niet of u het wel of niet zou kunnen.

SportCoachExcel werkt met een basis-set competenties voor de trainer/ coach.

 

  • Stressbestendigheid
  • Organisatiesensitiviteit
  • Sturing geven aan het team
  • Sturing geven aan de speler
  • Coachen van de spelers
  • Gespreksvaardigheid
  • Presentatievaardigheid
  • Presentatie/ optreden
  • Tactisch vermogen

 

De basis-set competenties is heel gemakkelijk uit te breiden en aan te passen aan de hand van uw persoonlijke wensen. Tijdens het intake gesprek wordt dit met u doorgenomen. Zo kan het bestuur van de vereniging in haar beleidsplan of in het kader van de eigen identiteit extra aandacht vragen voor "resultaatgerichtheid" of "samenwerking". Natuurlijk kunt u als trainer/ coach ook bepaalde competenties centraal stellen, bijvoorbeeld in het kader van uw carriereplanning. Het blijft tenslotte maatwerk!

 

Persoonlijke

gerichtheid 

Organisatie

gerichtheid 

Beinvloedend

vermogen 

Conceptueel

vermogen 

Organisatie

vermogen 

Communicatief

vermogen

Relationeel

vermogen 

Vak be-

kwaamheid 

               
 Initiatief   Org.sensitiviteit  Overtuigingskracht  Strategisch  Plannen  Schrijfvaardigheid  Sensitiviteit  Techniek
 Besluitvaardigheid  Teamorientatie  Sturing team  Oordeelsvorming  Delegeren  Gespreksvaardigheid  Samenwerking  Tactiek
 Flexibiliteit  Kwaliteitsgerichtheid  Sturing speler  Probleemanalyse  Monitoring  Luistervaardigheid  Presentatie  Methodiek
 Stressbestendigheid  Ondernemerschap  Coachen spelers  Creativiteit    Presentatievaardigheid  Relatiebeheer  
 Ambitie    Onderhandelen  Oplossendvermogen      Sociabiliteit  
 Zelfstandigheid      Leervermogen      Assertiviteit  
 Doorzettingsvermogen              
 Resultaatgerichtheid              
 Leerbereidheid              
 Nauwkeurigheid